Dijital Kumpas / KP-10

1,500.00 

Kod:KP-10

Dijital kumpas 0,01 mm hassasiyetindedir.

Stok kodu: KP-10 Kategoriler:

Dijital Kumpas

Kod:KP-10

Dijital kumpas 0,01 mm hassasiyetindedir.

Kumpaslar Nedir? Çeşitleri ve ölçme yapma yöntemi nasıldır?

Kumpaslar uzunluk ölçmeler de, dış çap, iç çap, derinlik ve kanal ölçmeler de
kullanılır. Kumpaslar paslanmaz çelikten yapılmış olup cetvel ve verniyer (Sürgü) gibi iki
esas parçadan meydana gelir. Sabit çene cetveli, hareketli çene ise verniyer kısmını
oluşturur. Kumpaslar genellikle 1/10, 1/20, 1/50 hassasiyette yapılır.

 • Verniyer Bölüntülü Sürmeli Kumpas
  Metrik ve inç (Parmak) sisteme göre ölçme yapabilen bu kumpaslar, modellemelerin
  uzunlukların, iç ve dış çapların ölçülmesinde kullanılan ölçme ve kontrol aletleridir
 • Derinlik Kumpası
  Modelleme üzerindeki delikleri, kanalları, kademeleri ve derinlikleri ölçmek için
  yapılmış kumpaslardır.
  Bu kumpasların ölçü cetveli ile sürgü üzerindeki bölüntüleri sürmeli kumpasların
  aynısıdır. Cetvel kısmı çelikten yapılmıştır
 • Modül Kumpası

Modülü bilinmeyen dişli çarkların modellemelerinin modüllerinin bulunması veya
modülü bilindiği halde modellemenin, dış genişlik değerlerinin kontrol edilmelerinde
kullanılan ölçme ve kontrol aletleridir.
Modül kumpasları 90° gönye biçiminde, iki ölçü cetvelinden meydana gelmiştir. Ölçme
ve kontrolünde kullanılan modül kumpaslarındaki yatay cetvel bölüntüsü üzerindeki
verniyer bölüntüleri genellikle 1/20 ve 1/50 mm hassasiyetlerinde yapılır

 • Saatli Kumpaslar
  Sürmeli kumpaslardan tek farkı, sürgü üzerindeki verniyer taksimatı yerine bir saatin
  yerleştirilmiş olmasıdır. Kumpasın cetvel bölüntüleri, milimetrik veya parmak ölçü bölüntülü
  olarak hazırlanır. Ölçü cetvel bölüntüsü hangi ölçü sistemine göre hazırlanmış ise saatlerde o
  ölçü sistemine uygun hazırlanır. Parmak ölçü sistemine uygun 0,001″ hassasiyetinde saatli
  kumpaslarda mevcuttur.
  Saatli kumpaslarda ölçü, verniyer yerine, saat şeklinde bir ekrandan okunmaktadır.
  Böylece verniyerli kumpaslarda çok sık yapılan ölçü okuma hataları ortadan kalkmıştır.
 • Dijital Kumpaslar
  Bu kumpasın dijital ekranı çok küçük bir pil ile elektronik olarak çalışır. Modelleme
  üzerinde ölçülen değer doğrudan doğruya ekran üzerinden okunur. Kumpasın çenelerine
  fazla bastırılmadıkça ölçüleri hatalı göstermez. Şayet çenelere fazla bastırılırsa 0,02 mm
  kadar bir hata oluşabilir. Bu kumpaslarda hem milimetrik ve hem de parmak sisteme göre
  ölçüm yapmak mümkündür. Parmak düğmesine basınca göstergeye gelen ölçü parmak olur.
  Kumpas üzerindeki ekranda ölçü değerleri ekran üzerinde okunaklı ve büyük
  rakamlarla yazıldığı için ölçme hatası ortadan kalkmış ve zaman kaybı en aza indirilmiştir.
  Bu kumpasların hassasiyeti 1/100 mm, 1/1000 ve 0,0005″ hassasiyetlerindedir.

KUMPASLARIN OKUNMASI

 • 1/10 Hassasiyetli Kumpas
  Bu kumpasta cetvel üzerindeki 9 mm’lik ölçü, verniyer üzerinde 10 eşit parçaya
  bölünmüştür. Bu kumpasla 0.1 mm hassasiyetinde bir ölçüm yapılabilir.
  (Şekil 2.11) de verniyerin 0 çizgisi cetvel üzerinde 44 ve 45 arasındadır. O halde tam
  sayı 44 mm’dir. Verniyer üzerindeki çizgi aralıkları, cetvel üzerinde çakışan çizgiye kadar
  sayılır ve kumpasın hassasiyeti ile çarpılır. (4 X 0.1) = 0.4 mm’dir. Kumpastaki tam sayıda
  ilave edildiğinde okunan ölçü bulunur. 44 + 0.4 = 44.4 mm olur.
 • 1/20 Hassasiyetli Kumpas
  Bu kumpasta cetvel üzerindeki 19 mm’lik ölçü, verniyer üzerinde 20 eşit parçaya
  bölünmüştür. Bu kumpasla 0.05 mm hassasiyetinde bir ölçüm yapılabilir. (Şekil 2.12)’de
  verniyerin 0 çizgisi cetvel üzerinde 36 ve 37 arasındadır. O halde tam sayı 36 mm’dir.
  Verniyer üzerindeki çizgi aralıkları, cetvel üzerinde çakışan çizgiye kadar sayılır ve
  kumpasın hassasiyeti ile çarpılır. (6 X 0.05) = 0.3 mm`dir. Kumpastaki tam sayıda ilâve
  edildiğinde okunan ölçü bulunur. 36 + 0.3 = 36.3 mm olur.
 • 1/50 Hassasiyetli Kumpas
  Bu kumpasta cetvel üzerindeki 49 mm’lik ölçü, verniyer üzerinde 50 eşit parçaya
  bölünmüştür. Bu kumpasla 0.05 mm hassasiyetinde bir ölçüm yapılabilir. (Şekil 2.13)’te
  verniyerin 0 çizgisi cetvel üzerinde 40 ve 41 arasındadır. O halde tam sayı 40 mm’dir.
  Verniyer üzerindeki çizgi aralıkları, cetvel üzerinde çakışan çizgiye kadar sayılır ve
  kumpasın hassasiyeti ile çarpılır. (25 X 0.02) = 0.5 mm’dir. Kumpastaki tam sayıda ilave
  edildiğinde okunan ölçü bulunur. 40 + 0.5 = 40.5 mm olur.